Oslo 1. Baptistmenighet © 2012

Ansatte og ledelse

Oslo 1. Baptistmenighet er en menighet av mennesker som ser sitt liv som en takk til Gud og som takker ved blant annet å gi tilbake. Dermed er frivillighet noe som preger menigheten.

For å ta hånd om de mange oppgaver har menigheten likevel noen mennesker ansatt. Det kan være administrative såvel som embetsmessige oppgaver. I tillegg til de ansatte jobber frivillige i Menighetsråd og andre grupper samvittighetsfullt for og med menighetens beste.

 

Pastorfamilie

Fred Habberstad er pastor og har vært ansatt i Oslo 1. Baptistmenighet siden 2004. Han har blant annet jobbet med å etablere tenårings- og ungdomarbeidet (SuperTorsdag) og arbeidet blandt studenter og unge voksne. Han jobber full tid i menigheten foruten en periode på våren/sommeren; da er han gartner. Fred har tidligere vært tilknyttet Baptistmenighetene i Brumunddal og Lillehammer. Fred har en Bachelor i kristendom fra SALT-Oslo  (Høyskolen for Ledelse og Teologi, hoyskolen.org). Fred er født i 1971, er gift med Hilde og er pappa til Lina og Leo.

Du kan kontakte Fred via "Kontakt oss"-skjemaet her, eller ved å sende epost.

 

Antonystallin_og_Vijitha

Antonystallin Sebastian er pastor og har ansvar for menighetsplantingen på Romsås (Talsmannen Baptistmenighet, se link her). Han har vært ansatt i menigheten siden han graduerte ut fra Baptistens Teologiske Seminar i 2005. Før det hadde han vært medlem i Oslo 1. Baptistmenighet i mange år. Antonystallin er Tamil fra Sri Lanka. Antonystallin er gift med Vijitha og sammen har de barna Malin, Johnel og Jeroba.

Du kan kontakte Antonystalling via kontaktskjemaet du finner her, eller ved å sende epost.

 

Kjell Einar Granholt

Kjell Einar Granholt jobber som ungdomsarbeider og har vært ansatt siden høsten 2013. Han har tidligere vært ute som misjonær sammen med Youth With A Mission i USA og sørlige Afrika. Kjell Einars hovedfokus er ungdomsarbeidet, SuperTorsdag, men jobber også med et brennende hjerte for andre prosjekter rundt både i og i nærområdet av kirken. Han jobber deltid og fyller resten av tiden opp som vikar på barneskole og deltidsstudier på Menighetsfakultetet. Kjell Einar har vært medlem av Oslo 1. Baptistmenighet siden 2012, men har vært aktiv i mange år i forveien. Kjell Einar er født i 1993.

Du kan komme i kontakt med Kjell Einar her, eller via facebook: SuperTorsdag

Menighetsmøtet er menighetens høyeste besluttende organ. Her har alle medlemmer stemmerett.  Menighetsmøtet velger et menighetsråd som møtes jevnlig - minst en gang i måneden. Menighetsrådet er menighetens øverste besluttende organ etter menighetsmøtet.

Menighetsrådets medlemmer er valgt fra menighetsmøtet. Følgende personer er i dag medlemmer i menighetsrådet:

Per Øvergaard (menighetsrådets leder), Elise Angen, Mirjam Helene Kringen, Borghild Bækkelie, Sen Hngilh Piang, Sverre Skorpen, Eivind Stranheim og Oddvar Rønsen.

Om du ønsker å henvende deg til menighetsrådet kan du gjøre det her.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter