Oslo 1. Baptistmenighet © 2012

Artikler

Skattefrie gaver

Annet

Hvert år kan du gi gaver til organisasjoner for 25.000,- og registrere det med skattefradrag. Vi vil oppmuntre deg til å bruke denne muligheten, og å gi en gave til Oslo 1. Baptistmenighet - enten som skattefri gave eller som en fast giver. Les mer her.

Eller les denne enkle oversikten:

Hvis du vil bli fast giver kan du legge inn fast trekk i din nettbank. Skattefrie gaver til menigheten settes inn på konto:

9230.09.59603

Støtte som du vil øremerke, slik som "Misjon", "Diakonalt arbeid", "Misjon", "Livsnære grupper", setter du inn på:

9230.09.56345

Drømmen om fremtiden

Annet

Menighetsrådet i Oslo 1. Baptistmenighet ser at det nå er tid for å legge til rette for at menigheten får jobbet med en tydelig tanke om sin livsoppgave for denne tid og fremtiden. Man har spurt seg to spørsmål: Hvilket liv har menigheten om 3, 5, og 10 år - og hvordan ser det ut? Det andre spørsmålet er: Hvilket bilde har menighetens venner og medlemmer av menigheten og hva den vil være? Å komme sammen i fellesskap og drømme, snakke, le og samtale om de bilder vi har av hva menigheten vil være i fremtiden kan også kalles å tydeliggjøre menighetens visjon. Denne prosessen er nå i gang - og jobber er ikke enkel. Det vil bli gitt mer informasjon etterhvert som arbeidet skrider frem.

Touchpoint skaper ringer i vannet

Gudstjenester, Relasjoner og Livsnære smågrupper, Student

Touchpoint er en gudstjeneste for alle - med et friskt og klart uttrykk

Visjonen er: Vår visjon er å nå mennesker som er borte fra Gud og menighet, og gjøre dem til etterfølgere av Jesus

Klarere kan det jo ikke sies. Derfor er Oslo 1. Baptistkirke stolte over å kunne være bålplassen for den iver og dedikasjon som legges ned hver uke for at mennesker i alle aldre skal kunne finne finne sin vei med Gud.

Samlingene er hver onsdag fra klokken 18.00. Øvrig program finner du ved å klikke deg inn her.

Ønsker du mer informasjon finner du Touchpoint på facebook, internett eller instagram.

Midler til misjon - en gave i takknemlighet

Misjon og oppdrag, Omsorg og diakoni

I begynnelsen av november 2015 fikk Oslo 1. Baptistmenighet innvilget økonomisk støtte fra Hovedstyret i Det norske baptistsamfunn (Dnb) til misjonsarbeidet som menigheten har engasjert seg med i Burma. Tilsagnet lyder på 30.000,- kroner og går uavkortet til å rette opp skader etter de voldsomme oversømmelsene verden var vitne til sist høst. Mison-gruppen i menigheten har sammen med samarbeidspartnerne i Burma funnet gode systemer for hvordan pengene skal fordeles og videreformidles på en trygg og sikker måte. Disse hjelpemidlene vil komme til stor hjelp og er en stor oppmuntring for både menigheten og særlig for misjonærene. Midlene ble overført uavkortet i uke 2 i 2016. Våre samarbeidspartnere og venner i Burma uttrykker stor takknemlighet og sier at midlene vil gå til å bygge opp igjen skolebygg og samlingshus som ble ødelagt, samt til å hjelpe lokalbefolkningen.

Misjon i Burma / Myanmar

Misjon og oppdrag, Omsorg og diakoni

25. mars 2014 skriver seg inn i historien. Datoen markerer starten på samarbeidet mellom Oslo 1. Baptistmenighet og baptistsamfunnet i provinsen - Lairawn Baptist Association i Burma, ved at første økonomiske overføring fra oss til dem er gjennomført. Chingruppen i vår menighet har en tid støttet det kristne arbeidet i befolkningen i Sagaing provinsen  som er den provinsen mange av dem opprinnelig kommer fra. Sagaing provinsen  har en befolkning på ca. 6,6 millioner mennesker. Flertallet av innbyggerne er buddhister eller animister eller en blanding av dette. De fleste kristne i provinsen er baptister og de 62 menighetene har rundt  21. tusen medlemmer. Det er med stor glede at resten av menigheten i Oslo 1. nå har besluttet å stille seg bak visjonen som ligger til grunn for dette arbeidet og forsterke innsatsen ved å støtte ytterligere fire lokale medarbeidere som ikke har hatt tilstrekkelig finansiering til et heltidsengasjement. Denne uken mottok vi litt mer informasjon om misjonærene, samt bilder. De fire misjonærene er ulike i alder, den yngste er 22 år gammel mens de andre tre er mellom 40 og 50 år gamle. Vår mann på 22 år, startet som søndagsskolelærer  og sekretær i ungdomsarbeid før han nå har valgt å jobbe heltid som misjonær i sitt eget hjemland. Alle fire har tatt sin utdannelse ved bibelskolen som det lokale baptistsamfunnet driver i denne provinsen i Burma. Alle misjonærene er Chin av nasjonalitet. Vi gleder oss til å motta nærmere rapport over arbeidet deres. Ønsker du å støtte misjonærene kan du gi en gave til menighetens konto, merket "Støtte til Burma". Gaven kan du gi til menighetens konto med skattefradrag: 9230.09.59603. Les mer om gaver og skattefradag her

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter