Oslo 1. Baptistmenighet © 2012

Velkommen til gudstjeneste!

Oslo 1. Baptistmenighet er en menighet som ønsker at gudstjenester skal være et meningfullt sted å møtes for:

Gudstjenesten er en av de viktigste kjennetegn de kristne har for sin egen forståelse. Utfordringen er at når mennesker er forskjellige vil det alltid være forskjellige behov og syn på hva som er meningsfullt. Derfor arbeider vi som menighet samvittighetsfullt hele tiden med å legge til rette for at gudstjenester skal oppleves nettopp meningsfulle og begripelige. 

Vi gjør derfor som fellesskap alt vi kan for at gudstjenestene kl. 11.00 skal være forutsigbare, oppmuntrende, gi åndelig næring og et fellesskap med sunne relasjoner.

Til en gudstjeneste kommer det mange forskjellige mennesker i forskjellig alder og fra forskjellig bakgrunn. Som menighet forsøker vi å la mangfoldet få blomstre i gudstjenestene gjennom sang, musikk og det som sies slik at alt som gjøres til Guds ære er til glede for både Gud og mennesker. Derfor er det noe som er viktig for oss: kom som du er!

Vi ønsker også at delaktigheten skal være stor og ønsker alle som vil velkommen til å engasjere seg gjennom planlegging av gudstjenestene og slik gudstjenestene til slutt kommer til uttrykk.

Gudstjenesten er for alle aldre - også barn. Derfor legger vi til rette for at barna kan gå til sin egen gudstjeneste (søndagsskole) - hver søndag. Du kan lese mer om søndagsskolen her. Tweeks er for de mellom 9 - 13 år og har også samlinger under gudstjenesten. Du kan finne ut mer om Tweeks her.

Etter gudstjenesten legger vi til rette for at folk kan møte hverandre over en kaffe og enkel bevertning.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter