Oslo 1. Baptistmenighet © 2012

Menighetsliv

Som et fellesskap som vil ære Gud vil vi bidra til at forskjellige mennesker kan møte Gud og mennesker på forskjellige måter og steder.

Noen vil kalle det strategier. Noen vil kalle det virkegrener. Vi kaller det "Menighetsliv".

Livet er i endring og har sine tider. Vårt menighetsliv vil imøtekomme forskjellige mennesker til forskjellige tider i forekjellige livsfaser, derfor har vi mange forekjellige arenaer som alle har samme verdi og valør. Felles for alle arenaer er at vi ønsker at de skal bære noe av de samme DNA'et eller noe av den samme måten å forstå seg selv på: at alt er som en del av den samme menighet. Skal vi tale med noen av Bibelens ord vil det være at vi ønsker at alt menighetsliv tilsammen skal utgjøre Jesu Kristi kropp. 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter