Oslo 1. Baptistmenighet © 2012

Om oss

Oslo 1. Baptistmenighet er en menighet med mange uttrykk og vi ønsker å være en kirke og menighet til glede for Gud og mennesker.

Det har gjort at vi har utformet et "Verdidokument" hvor vi kortfattet vil sammenfatte hvordan vi opplever at vi vil være og oppleves. Vi har også utformet et hjerte som består av puslespillbiter. Verdidokumentet og puslespillhjertet viser i sum hvordan vi vil kommunsere hvem vi er.

Alt kirkelivet består til sammen av mange gode mennesker i mange forskjellige arbeider. Alle disse verdifulle bitene hører sammen. Tilsammen strekker vi oss mot at et samlet bilde skal være et hjerte. Et uttrykk for Guds hjerte og medmenneskers pulsslag for hverandre.

Vi har våre verdier. Vi har vår historie og tradisjon. Vi har frivillige og ansatte medarbeidere. Tilsammen utgjør vi en kirke og en menighet som vil ære Gud. Hvordan vi vil ære Gud? Vi lar vår tro komme til uttrykk gjennom våre personlige liv og vårt menighetsliv. Derfor finner du de mange måter vil vil være kirke og menighet på, uttrykt under "Menighetsliv".

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter