Oslo 1. Baptistmenighet © 2012

Trekk ved baptistenes tro og praksis


Når vi skal skaffe oss kjennskap til et kirkesamfunns tro og lære, er det ofte slik at vi kan finne opplysninger i en trosbekjennelse eller bestemte læreskrifter.

Slik er det ikke for baptistenes vedkommende. Etter baptistisk oppfatning, risikerer vi en begrensning av det kristne evangelium når en bestemt formulert tolkning av Bibelens forkynnelse gjøres til den eneste «riktige». Et personlig kristent standpunkt må derfor alltid springe ut av det enkelte menneskes møte med evangeliet, slik det framstår i Bibelen.

Alle kristne vil selvfølgelig bygge sin tro og lære på Bibelen, men baptistene legger stor vekt på at Bibelen er den eneste helt forpliktende autoritet.

På linje med dette er også baptistenes sterke understrekning av den enkelte menighets selvstendighet. På samme måte som menigheten er et fellesskap av mennesker som hver for seg er kommet til tro på Kristus, er også menigheten en selvstendig enhet, som i trosspørsmål ikke aksepterer annen myndighet enn Jesus Kristus og hans ord.

Denne sterke understrekingen av personlig frihet og ansvar og den enkelte menighets selvstendighet, er ingen motsetning til en sterk lojalitetsfølelse for det fellesarbeid som menighetene driver og det kirkesamfunn de tilhører.

Når det nå er slått fast at den enkeltes personlige standpunkt er det avgjørende, og at hver enkelt menighet er selvstendig, kan vi ganske kort skissere visse fellestrekk i baptistenes lære og praksis.


Baptistenes idégrunnlag

Baptistenes tro og ordning

Baptistenes syn på Bibelen

Barnevelsignelse

Baptistenes syn på dåp

Baptistenes syn på nattverden

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter