Oslo 1. Baptistmenighet © 2012

Baptistenes syn på dåp

Det er avgjørende for baptistene at dåpen foretas etter den enkeltes eget ønske og i overensstemmelse med hans eller hennes personlige bekjennelse av sin tro på Jesus. Det er ingen bestemt regel for hvor gammel en må være for å bli døpt. Vi prøver heller ikke å måle om troen er sterk eller svak. Vi formidler ganske enkelt Guds velsignelse når et menneske ber om å bli døpt

Dåpen er altså ikke en prestasjon, en "god gjerning", fra menneskets side for at mennesket skal kunne "frelse" seg selv. Frelsen, det vil si at forbindelsen mellom Gud og mennesket blir gjenopprettet, skyldes utelukkende Guds kjærlighet og nåde.

Baptistene holder fast ved at Guds nåde - og dermed også dåpen - må mottas av den enkelte selv for å gi noen mening. Et spedbarns foreldre kan derfor ikke bekjenne barnets tro og la det bli døpt på deres bekjennelse. I Bibelen finnes ingen omtale av barnedåp. Derimot omtales barnevelsignelse, noe som praktiseres hos baptistene.

Det er ikke bare i synet på forutsetningene for dåpen at baptister og barnedøpere skiller lag. Også måten dåpshandlingen utføres på er forskjellig. Hos baptistene utføres dåpshandlingen med full neddykkelse i vannet. Dette er i overensstemmelse både med Bibelens bilde av dåpen som en begravelse og med den kristne kirkes eldste praksis.

Skriftsteder om dåp i Det Nye Testamente.
Matt. 3,5-8; 3,13-17; 28,18-20. Mark. 16,15-16. Luk. 7,29-30. Joh. 3,22-23; 4,1-2. Apg. 2,37-42; 8,12; 8,35-39; 9,18; 10,47-48; 16,14-15; 16,30-34; 18,8; 19,1-7; 22,16. Rom. 6,3-5. 1.Kor. 1,14-16; 12,13. Gal.3,27. Ef. 4,5. Kol. 2,12. 1. Pet. 3,20-21


< Tilbake

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter