Oslo 1. Baptistmenighet © 2012

Nattverden

Nattverd feires som et minnemåltid - slik Jesus ber oss om å gjøre til minne om ham. Nattverden er en del av det som hører til i gudstjenesten og alle som tror på Jesus Kristus ønskes velkommen. Ut fra Bibelen mener baptistene at nattverden er for alle som tror på Jesus Kristus som sin frelser. På dette grunnlaget får alle som er tilstede i gudstjenesten innbydelse til å delta.

Baptistene opplever sterkt at nattverden er et "fellesskapsmåltid", hvor både fellesskapet med Kristus og fellesskapet med de troende understrekes. Nattverden er ikke et sakrament for baptistene.

I nattverdgudstjenesten står nattverdbordet dekket med brød og vin. Brødet som brytes og vinen vi drikker symboliserer Jesus som døde for oss alle og at vi alle har del i hans oppstandelse. De enkelte bitene er ulike, og symboliserer at så ulik som vi er som mennesker har vi alle del i det ene brødet, Kristus. 


< Tilbake

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter