Oslo 1. Baptistmenighet © 2012

Visjon, arbeidmål og utfordringer

Visjon

Vi vil leve med hele hjertet for Kristus i

tilbedelse – misjon – fellesskap – utvikling


Verdier

BIBELEN er Guds Ord, grunnlaget for tro, liv og lære
Vi tror at Bibelen er Guds tale til oss inn i vår tid.  Den gir oss basis for vår tro, lærer oss hvordan vi skal leve og er grunnlaget for vår lære.  Derfor legger vi vekt på Bibelens budskap i våre samlinger og oppmuntrer alle til å lese den

PERSONLIG TRO på Jesus Kristus
Kristus er den viktigste personen i våre liv.  Derfor vil vi legge vekt på å bli bedre kjent med han og styrke vår personlige tro og liv i han.

MISJON gjennom levd liv og forkynnelse lokalt og globalt
Vi ønsker at flest mulig skal bli kjent med Jesus Kristus.  Derfor vil vi formidle vår tro ved våre liv og våre ord i vårt nabolag, på arbeidsplassen, i Oslo og like til verdens ender.

ÆRLIGE – som etterfølgere av Jesus Kristus
Vi vil framelske ærlighet og åpenhet om våre liv.  Vi vil tale sant om livet og hjelpe hverandre til å tale sant om hvordan vi har det.  Det skal være plass for både tårer og latter.  En Jesu etterfølger er til å stole på.

OMSORG – ansvar for eget og andres liv
Vi vil framelske relasjoner preget av omsorg både i ord og handling.  Ingen behøver å kjempe alene.  Like mye som vi vil ta vare på hverandre, vil vi hjelpe hverandre til å ta vare på seg selv.  Vi vil gi frihet til å sette grenser for sitt engasjement i menigheten.

LIVSNÆRE OG ÅPNE FELLESSKAP
Vår menighet er relasjoner.  Når vi samles til forskjellige store og små samlinger, skal de hjelpe oss til å leve i vår hverdag.  Våre møtesteder skal være sunne, ekte og åpne for alle.  Vi vil også åpne våre hjem for hverandre.

MANGFOLD OG KREATIVITET
Vår menighet er preget av et mangfold av kulturer og nasjonaliteter.  Derfor vil vi framelske et mangfold i vårt forhold til Gud og i vårt arbeid for han.  Vi vil gi frihet i vår tilbedelse og hjelpe hverandre til å tjene Gud med våre forskjellige evner og gaver.  Vi vil gi stor plass for kreativitet.

GJENNOMFØRT KVALITET - i alt vi gjør
Vi vil gi det beste vi har og gjøre det beste vi kan for å ære Gud.

Oslo 1. Baptistmenighets

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter